Kaikki Masterit
Elias Saura | Taide | Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Taide

Suuri illuusio - luontokuvan käytännöt ja taiteellisuus

 

Lopputyöni käsittelee luontokuvaa visuaalisen kulttuurin ilmiönä. Siinä pohditaan, miten perinteiseen luontokuvaan liittyvät käytännöt kuten kilpailu, teknisyys ja taiteellisuus rakentavat käsitystä, joka luontokuvasta ja sitä kautta myös luonnosta muodostuu. Samalla kysyn, mikä on luontokuvan suhde taiteen ja visuaalisen kulttuurin häilyvään rajaan. Voiko luontokuva olla taidetta? Kuvaamani valokuvat ovat erilaisia luontokuvia, jotka pyrkivät todellisuuden mekaanisen jäljentämisen sijaan kuvaamaan luontosuhdetta joka syntyy ympäristön ja mielikuvituksen kohtaamisesta. Dokumentti ja fiktio sekoittuvat.

 

Elias Saura
Elias Saura

Kuvataidekasvatus

1983, Suomi

+35840 8315 773

esaura.posti@gmail.com