Kaikki Masterit
Tuuli Vuorinen-Oras | Porin taide ja media | Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma Taide

Valokuva ja halu epäorgaaniseenTaiteellis-filosofisessa tutkimuksessani pohditaan, mitä on halu epäorgaaniseen? Kirjan lisäksi työhön kuuluu kuusi alumiinilevylle pohjustettua 70x90cm digitaalitulostetta.

Tutkimuksessa liikutaan kehon, ihmisyyden ja luonnon – erityisesti veden eri olomuotojen, ilman, kiven ja hiekan – mieli- ja kielikuvien, seksuaalisuuden, neutraalin sukupuolisuuden, fantasioiden ja halujen äärellä. Tutkimuksessa nostetaan pinnalle ajatuksia erityisesti luonnon ja ihmisen sekä orgaanisen ja epäorgaanisen yhteisyydestä, olemassaolon merkityksestä, mahdottomasta ja mahdollisesta luonnossa, ja vain valokuvan kautta. Tutkimuksessa tarkastellaan myös ilmasta käsin välimatkan luomaa etäisyyttä maahan; muotojen kadotusta ja pinnan sileyttä, jotka yhdessä johtavat halua epäorgaaniseen – myös valokuvan ulkopuolelle, muistoihin.

 

Tuuli Vuorinen-Oras
Tuuli Vuorinen-Oras

Visuaalinen kulttuuri

1979, Suomi

+35850 599 7962

tuuli.vuorinen(at)gmail.com