Kaikki Masterit
Virpi Vihervuori | Media | Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taide

Lue Kuvaa

 

Lopputyöni on taiteellinen kuvatutkielma muistoista, muistista ja muistijäljestä. Työssäni pohdin kuvallisen viestinnän retoriikkaa ja esittämisen muotoja taidekuvan kontekstissa. Työn lähtökohtana ovat vuosien 1999-2005 välisenä aikana Kreetalle suuntautuneilta lomamatkoilta otetut valokuvat, joita käytin muistojen mieleen palauttamisen välineinä. Muistoista työstin maalauksia, joissa kuvaan muistojani ja pohdin visuaalisen kerronnan keinoja. Lopputyöni muodostuu kirjallisesta osuudesta, sekä taiteellisesta projektista, maalauksista. Kirjallinen osuus jakautuu kolmeen osaan: 1) taustoittavaan tutkimukseen, johon olen syventynyt ennen taiteellisen osuuden, maalausprosessin aloittamista, 2)työpäiväkirjaan, joka on prosessikuvaus maalaamisesta, 3) tutkimukselliseen osuuteen, jossa tutkin havainnoimisen perusperiaatteita ja kuvan tulkinnan konventionaalista luonnetta.


Virpi Vihervuori
Virpi Vihervuori

Graafinen suunnittelu

1972, Suomi

virpi.vihervuori(at)aalto.fi