Kaikki Masterit
Tuomas Alhonnoro | Science | Teknillisen fysiikan tutkinto-ohjelma Extended

Verisuonten segmentointi Ablaatiohoidon suunnittelua ja simulointia varten


Segmentoitu porsaan porttilaskimo esitettynä yhdessä tilavuusrenderöidyn CT
kuvan kanssa.Tämä opinnäytetyö esittelee uudenlaisen kuvankäsittelymenetelmän verisuonten
segmentointia varten, erityisesti maksasyövän radioablaatiohoidon numeerista
simulointia silmällä pitäen.

Menetelmä koostuu moniresoluutiokuvanparannuksesta, adaptiivisesta
alueenkasvatuksesta ja luurankomalliin pohjautuvasta jälkikäsittelystä, jotka
esitetään näyttelyssä 3D grafiikan keinoin. Julkaistut tulokset osoittavat
tarkkuuden parantuneen ja havainnollistavat menetelmän soveltuvan erinomaisesti
tarkoitukseensa.

Tutkimus on saanut rahoitusta Euroopan Unionin 7. puiteohjelmasta (n:o 223877,
IMPPACT).
Tuomas Alhonnoro
Tuomas Alhonnoro

Teknillinen fysiikka

1983, Suomi

+358 50 517 7907

tuomas.alhonnoro(at)tkk.fi