Kaikki Masterit
Ilkka Törmä | Engineering | Arkkitehtuurin laitos Extended

Lo-fi Arkkitehtuuri: Näkökulmia joustavaan käyttöön
Lopputyössäni laskeudutaan aluksi joustavuuden konseptiviidakosta käsitteen alkujuurille.
Tarkastelemalla yksinkertaisia alkuoletuksia uudelleen käsitteen sovellusalaa voidaan laajentaa.
Tällä alkuevästyksellä työssä perehdytään asuntojen joustavuuteen liittyviin keskusteluihin ja
rakennetaan perustaa joustavuuskonseptien päivittämiseksi hamottumassa olevaan palvelu- ja
tietoyhteiskuntaan. Löydökset tiivistetään konsepteiksi, joita on havainnollistettu nykyesimerkein.
Tutkielmaa syventää sovellussuunnitelma kaupunkipientalokortteliin Jätkäsaareen.


Ilkka Törmä
Ilkka Törmä

Arkkitehtuuri

1982, Suomi

+358 45 123 6528

ilkka.torma(at)iki.fi